ایمیل: info@abarsana.ir

تلفن دفتر مرکزی: 32301206 (011)

تلفن فروشگاه: 32301152   20 - 32337019 (011)

فکس: 32337200 (011)


دفتر مرکزی: مازندران، بابل، ابتدای کمربندی امیرکلا، ورودی خیابان ام آر آی، مجتمع پردیس

فروشگاه: مازندران، بابل، ابتدای امیرکلا، میدان امام علی، خیابان ام آر آی، شبکه ابررسانا